Ειδικό Μαθησιακό | ΔΡΑΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ στον Κορυδαλλό

 
Το ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα σχολικά μαθήματα καθώς και σε επιμέρους μαθησιακές διαδικασίες όπως ορθογραφία, ανάγνωση, γραπτή έκφραση, αριθμητικές πράξεις κ.α. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται αποκλειστικά από θεραπευτές με εκπαίδευση, εξειδίκευση και εμπειρία στις μαθησιακές δυσκολίες.

Στο κέντρο Δράση και Επικοινωνία στο Κορυδαλλό, σχεδιάζονται και εφαρμόζονται εξατομικευμένα προγράμματα ενίσχυσης και βελτίωσης των γνωστικών και μαθησιακών δεξιοτήτων παιδιών με:

  • Δυσλεξία
  • Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Ειδικού τύπου μαθησιακές δυσκολίες
  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

Αναλυτικότερα, το ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές που παρουσιάζουν:

1.Δυσκολίες στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση (π.χ. μπερδεύουν γράμματα, όπως το β-δ, φ-θ, δυσκολεύονται στην ανάγνωση δίψηφων γραμμάτων κ.α.)

2.Δυσκολίες στην αναγνωστική ευχέρεια (π.χ. διαβάζουν ‘αργά’ χωρίς πάντα να προσέχουν τα σημεία στίξης όπως τελείες και τόνους κ.α.)

3.Δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση (π.χ. διαβάζουν χωρίς να κατανοούν το περιεχόμενο)

4.Δυσγραφία (π.χ. δυσανάγνωστα γράμματα και λέξεις, δυσκολίες στην οργάνωση του γραπτού λόγου στο τετράδιο κ.α.)

5.Δυσκολίες στην ορθογραφία

6.Δυσκολίες στο γραπτό λόγο (π.χ. δυσκολεύονται να γράψουν έκθεση, χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις, δεν βάζουν τελείες κ.α.

7.Δυσκολίες στις μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες (π.χ. δυσαριθμησία, δυσκολίες στις μαθηματικές πράξεις και στην επίλυση προβλημάτων κ.α.)

8.Δυσκολίες στη συγκέντρωση της προσοχής, που μπορεί να συνοδεύονται και από υπερκινητικότητα, κατά την εκτέλεση των μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Απώτερος σκοπός όλων των ειδικών μαθησιακών προγραμμάτων του κέντρου, είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και η όσο το δυνατό αποδοτικότερη μελέτη του παιδιού στο σπίτι.
 
 
 
 

Επικοινωνία

 

Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία | ΔΡΑΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
Τηλέφωνο 2104946410