Λογοθεραπεία | ΔΡΑΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ στον Κορυδαλλό

 
Η λογοθεραπεία ασχολείται με τις διαταραχές του λόγου, της ομιλίας, της επικοινωνίας και της σίτισης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ηλικιών (βρέφη, παιδιά, ενήλικες).

Στο κέντρο Δράση & επικοινωνία στον Κορυδαλλό, η λογοθεραπεία απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά και εφήβους. Αρχικά πραγματοποιείται μια πλήρης αξιολόγηση μέσω της κλινικής παρατήρησης του λογοθεραπευτή, μέσω συζήτησης και παιχνιδιού με το παιδί, αλλά και με την χρήση σταθμισμένων test. Στη συνέχεια αναλύονται και αξιολογούνται τα δεδομένα και προτείνεται εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπείας σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και της οικογένειας. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες στις οποίες παρεμβαίνουν οι λογοθεραπευτές του κέντρου είναι οι εξής:

 • Άρθρωση και φωνολογία (άρθρωση και ακουστική διάκριση των φωνημάτων σύμφωνα με το ηλικιακό επίπεδο)
 • Φωνολογική ενημερότητα (απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που προετοιμάζονται για την ένταξη τους στο δημοτικό σχολείο, και αφορά το επίπεδο προαναγνωστικής ικανότητας)
 • Γλωσσική αντίληψη και έκφραση (κατανόηση και έκφραση του προφορικού λόγου του παιδιού, ανάλογα με το αναπτυξιακό προσδόκιμο της ηλικίας του)
 • Γλωσσικές και Πραγματολογικές Δεξιότητες (λειτουργική επικοινωνία του παιδιού μέσω του προφορικού του λόγου)
 • Στοματοπροσωπικός Έλεγχος (λειτουργικότητα και συμμετρία όλων των δομών που λαμβάνουν μέρος στην άρθρωση της ομιλίας όπως γλώσσα, παρειές, χείλη, δόντια, άνω-κάτω γνάθος)

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι βασικότερες διαταραχές στις οποίες παρεμβαίνουν οι λογοθεραπευτές του κέντρου:

 • Καθυστέρηση ομιλίας (καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας)
 • Διαταραχές άρθρωσης (λανθασμένη παραγωγή ενός ή περισσοτέρων φωνημάτων/ήχων, μυϊκή αδυναμία ή μη φυσιολογική δομή αρθρωτών, έλλειμμα ακοής)
 • Διαταραχές φωνολογίας-φωνολογικής ενημερότητας(δυσκολία ακουστικής διάκρισης ήχων, αντικαταστάσεις ήχων, δυσκολίες σε δραστηριότητες συλλαβισμού κτλ)
 • Γλωσσικές διαταραχές (δυσκολίες στην εκφραστική και στην αντιληπτική ικανότητα του λόγου, στην ανάκληση λέξεων κτλ)
 • Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας (ταχυλαλία, τραυλισμός ή άλλου τύπου δυσρυθμίες που επηρεάζουν τη φυσιολογική ροή της ομιλίας)
 • Διαταραχές που σχετίζονται με τις επικοινωνιακές δυσκολίες λόγω διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής-Αυτισμό (χαμηλή βλεμματική επαφή, απουσία κοινωνικότητας, απουσία ομιλίας, εκπαίδευση σε εναλλακτικά προγράμματα επικοινωνίας όπως PECS, ΜΑΚΑΤΟΝ)
 • Βαρηκοΐα (βαρηκοΐα αγωγής, νευροαισθητήρια, μικτού τύπου)
 • Διαταραχές φωνής (βραχνάδα, αφωνία, πίεση του λαιμού κατά την φώνηση)
 • Διαταραχές σίτισης (δυσκολία λήψης τροφών, μάσησης και κατάποσης)

Απώτερος σκοπός όλων των λογοθεραπευτικών προγραμμάτων του κέντρου είναι η πρόληψη, η διάγνωση και η αποκατάσταση των δυσκολιών και των διαταραχών που παρουσιάζουν τα παιδιά στους τομείς της κοινωνικότητας και της λειτουργικής επικοινωνίας.

 
 
 
 

Επικοινωνία

 

Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία | ΔΡΑΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
Τηλέφωνο 2104946410